Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Kontakt


Siedziba spółki:

IBSM S.A.

ul. Adama Naruszewicza 27/310
02-627 Warszawa
Polska
tel. +48 22 397 43 43
fax. +48 22 397 43 44
e-mail: info@ibsmsa.pl

NIP 7010150153
REGON 141599588
KRS 0000315354


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 69.854.800,00(opłacony w całości)