Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rada Nadzorcza

Zgodnie z §21 statutu IBSM Group S.A., Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Kadencja Rady trwa trzy lata.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą obecnie:


Leszek Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, działający głównie w branży handlowej.
Od 1978 r. prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się produkcja tekstyliów na rynek polski i zagraniczny. W latach 80. z sukcesem rozwijał firmę na rynku ogólnopolskim zatrudniając 250 osób. W lata 90. współpracował m.in. z takimi markami jak Adidas i Willson prowadząc produkcję również na rynki eksportowe. Od początku XXI w. zaangażowany w branżę nieruchomości oraz zarządzanie inwestycjami kapitałowymi.


Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Finansów i Międzynarodowego Biznesu na George Washington University, Washington, DC, USA. Pan Piotr Wiśniewski jest przedsiębiorcą, który z sukcesem stworzył od podstaw jednego z pierwszych niezależnych operatorów komunikacyjnych na polskim rynku. Pan Piotr Wiśniewski wykreował biznesy w różnorodnych sektorach: od oprogramowania i aplikacji IT, poprzez nieruchomości na wynajem aż po sprzedaż energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz stworzenie Domu Maklerskiego oferującego fundusze alternatywne. Poza rynkiem nieruchomości i branżą telekomunikacyjną inwestuje w projekty z sektora energetycznego, nowoczesnych technologii oraz usług finansowych/FinTech.


Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej


Paulina Wolnicka-Kawka - Członek Rady Nadzorczej

Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Bartłomiej Gajecki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Bartłomiej Gajecki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej Wydział Zarządzania (2000) oraz Studiów MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2002), obecnie w trakcie zdobywania tytułu ACCA.

Przebieg pracy zawodowej:
2009-2016 TELE-POLSKA HOLDING SA – Prokurent, a od 2015 roku jako Członek Zarządu
2000–2009 YAWAL SA – stanowisko Główny Specjalista ds. Finansowych
2005-2006 PAGED WEFEM SA – stanowisko Wiceprezes Zarządu
2003–2006 FON SA – stanowisko Prezes Zarządu.