Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2017.01.30 ESPI 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2. 2016.09.01 ESPI 17/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2016 r. Pobierz plik (310.65 kB)Pobierz plik (259.25 kB)Pobierz plik (195.8 kB)Pobierz plik (264.11 kB)Pobierz plik (265.52 kB)Pobierz plik (315.41 kB)Pobierz plik (315.59 kB)
3. 2016.08.08 ESPI16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
4. 2016.06.07 ESPI 15/2016 Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
5. 2016.05.31 ESPI 14/2016 Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji oraz powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
6. 2016.05.31 ESPI 13/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r. Pobierz plik (169.64 kB)
7. 2016.05.31 ESPI 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2016 roku Pobierz plik (60.38 kB)
8. 2016.05.05 ESPI 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2016 r. Pobierz plik (1425.8 kB)Pobierz plik (1409.39 kB)Pobierz plik (69.27 kB)Pobierz plik (262.19 kB)Pobierz plik (92.9 kB)Pobierz plik (91.18 kB)Pobierz plik (122.05 kB)Pobierz plik (1299.45 kB)
9. 2016.05.05 ESPI 10/2016 Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.
10. 2016.04.27 ESPI 9/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (57.65 kB)
11. 2016.04.01 ESPI 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2016 r. Pobierz plik (1521.96 kB)Pobierz plik (1521.71 kB)Pobierz plik (68.95 kB)Pobierz plik (261.34 kB)Pobierz plik (92.79 kB)Pobierz plik (91.09 kB)Pobierz plik (121.05 kB)Pobierz plik (1377.73 kB)
12. 2016.03.16 ESPI 7/2016 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 16 marca 2016 roku
13. 2016.03.16 ESPI 6/2016 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
14. 2016.03.08 ESPI 5/2016 Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe IBSM S.A. za rok 2015
15. 2016.02.29 ESPI 4/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (175.23 kB)
16. 2016.02.17 ESPI 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
17. 2016.02.05 ESPI 2/2016 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
18. 2016.01.07 ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
19. 2015.12.29 ESPI 49/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej i kompensata wierzytelności
20. 2015.12.29 ESPI 48/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
21. 2015.12.29 ESPI 47/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
22. 2015.12.23 ESPI 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
23. 2015.11.27 ESPI 45/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24. 2015.11.05 ESPI 44/2015 Informacja poufna
25. 2015.10.29 ESPI 43/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
26. 2015.10.16 ESPI 42/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
27. 2015.10.16 ESPI 41/2015 Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 października 2015 r.
28. 2015.10.16 ESPI 40/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 października 2015 roku Pobierz plik (122.8 kB)
29. 2015.10.13 ESPI 39/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (115.15 kB)
30. 2015.10.13 ESPI 38/2015 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
31. 2015.10.09 ESPI 37/2015 Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
32. 2015.10.08 ESPI 36/2015 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
33. 2015.10.06 ESPI 35/2015 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą scalenia akcji Spółki
34. 2015.09.30 ESPI 34/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2015 r. Pobierz plik (97.09 kB)
35. 2015.09.30 ESPI 33/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2015 roku Pobierz plik (67.29 kB)
36. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2015
37. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (115.16 kB)
38. 2015.09.16 ESPI 31/2015 Zawiadomienie o udzielonych pełnomocnictwach
39. 2015.09.16 ESPI 30/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2015 r. Pobierz plik (87.54 kB)
40. 2015.09.16 ESPI 29/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2015 roku Pobierz plik (63.96 kB)
41. 2015.09.02 ESPI 28/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. Pobierz plik (134.4 kB)Pobierz plik (70.6 kB)Pobierz plik (64.18 kB)Pobierz plik (122.07 kB)Pobierz plik (122.59 kB)Pobierz plik (94.72 kB)Pobierz plik (92.1 kB)
42. 2015.08.25 ESPI 27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
43. 2015.08.20 ESPI 26/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2015 r. Pobierz plik (135.38 kB)Pobierz plik (63.31 kB)Pobierz plik (238.22 kB)Pobierz plik (95.09 kB)Pobierz plik (92.39 kB)Pobierz plik (310.88 kB)Pobierz plik (313.4 kB)
44. 2015.08.19 ESPI 25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Pobierz plik (63.18 kB)
45. 2015.08.19 ESPI 24/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (217.4 kB)
46. 2015.08.04 ESPI 23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za I półrocze 2015 r.
47. 2015.07.21 ESPI 22/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (152.2 kB)Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (136.39 kB)Pobierz plik (63.29 kB)Pobierz plik (168.57 kB)Pobierz plik (168.96 kB)Pobierz plik (94.13 kB)Pobierz plik (92.11 kB)
48. 2015.07.17 ESPI 21/2015 Uzupełninie informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok Pobierz plik (120.28 kB)
49. 2015.05.06 ESPI 20/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (116.51 kB)
50. 2015.05.06 ESPI 19/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (116.51 kB)
51. 2015.04.22 ESPI 18/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (164 kB)
52. 2015.04.22 ESPI 17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.76 kB)
53. 2015.04.01 ESPI 16/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku. Pobierz plik (188.54 kB)
54. 2015.04.01 ESPI 15/2015 Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 kwietnia 2015 r.
55. 2015.04.01 ESPI 14/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.63 kB)
56. 2015.03.25 ESPI 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (141.39 kB)Pobierz plik (316.45 kB)Pobierz plik (119.8 kB)Pobierz plik (67.61 kB)Pobierz plik (373.82 kB)Pobierz plik (90.64 kB)Pobierz plik (361.33 kB)Pobierz plik (92.61 kB)
57. 2015.03.23 ESPI 12/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
58. 2015.03.18 ESPI 11/2015 Zarządzenie dalszej przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2015 r.
59. 2015.03.18 ESPI 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2015 roku Pobierz plik (63.06 kB)
60. 2015.03.17 ESPI 9/2015 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
61. 2015.03.04 ESPI 8/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. Pobierz plik (119.53 kB)Pobierz plik (119.21 kB)
62. 2015.03.04 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2015 roku Pobierz plik (63.01 kB)
63. 2015.02.05 ESPI 6/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2015 r. Pobierz plik (137.93 kB)Pobierz plik (66.49 kB)Pobierz plik (235.51 kB)Pobierz plik (119.67 kB)Pobierz plik (102.92 kB)Pobierz plik (93.02 kB)Pobierz plik (102.66 kB)Pobierz plik (91.37 kB)
64. 2015.01.30 ESPI 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
65. 2015.01.30 ESPI 4/2015 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (138.05 kB)
66. 2015.01.22 ESPI 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
67. 2015.01.13 ESPI 2/2015 Zmiana adresu Emitenta
68. 2015.01.09 ESPI 1/2015 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta
69. 2014.11.28 ESPI 44/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ofercie
70. 2014.11.10 ESPI 43/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
71. 2014.10.29 ESPI 42/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
72. 2014.10.09 ESPI 41/2014 Zmiana w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
73. 2014.09.26 ESPI 40/2014 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
74. 2014.09.10 ESPI 39/2014 Wykup obligacji serii D
75. 2014.08.14 ESPI 38/2014 Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
76. 2014.08.08 ESPI 37/2014 Przedterminowa spłata kredytu przez spółkę zależną od Emitenta
77. 2014.07.18 ESPI 36/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2014 r.
78. 2014.07.16 ESPI 35/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (112.67 kB)
79. 2014.06.17 ESPI 34/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
80. 2014.06.04 ESPI 33/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie
81. 2014.06.04 ESPI 32/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
82. 2014.05.21 ESPI 31/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 r. Pobierz plik (341.11 kB)
83. 2014.05.21 ESPI 30/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2014 roku Pobierz plik (63.37 kB)
84. 2014.05.05 ESPI 29/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
85. 2014.04.24 ESPI 28/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r. Pobierz plik (239.41 kB)Pobierz plik (239.43 kB)Pobierz plik (119.64 kB)Pobierz plik (327.94 kB)Pobierz plik (327.7 kB)Pobierz plik (162.04 kB)Pobierz plik (164.59 kB)
86. 2014.04.17 ESPI 27/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
87. 2014.04.15 ESPI 26/2014 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynku biurowego w Poznaniu
88. 2014.04.08 ESPI 25/2014 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
89. 2014.04.08 ESPI 24/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
90. 2014.03.31 ESPI 23/2014 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
91. 2014.03.27 ESPI 22/2014 Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki
92. 2014.03.26 ESPI 21/2014 Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
93. 2014.03.25 ESPI 20/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (147.38 kB)
94. 2014.03.24 ESPI 19/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (147.38 kB)
95. 2014.03.04 ESPI 18/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
96. 2014.03.04 ESPI 17/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2014 roku Pobierz plik (159.83 kB)
97. 2014.03.04 ESPI 16/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (217.51 kB)
98. 2014.03.03 ESPI 15/2014 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
99. 2014.02.27 ESPI 14/2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F Emitenta
100. 2014.02.14 ESPI 13/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
101. 2014.02.05 ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r. Pobierz plik (290.25 kB)Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (211.93 kB)Pobierz plik (119.7 kB)Pobierz plik (248.93 kB)Pobierz plik (378.39 kB)Pobierz plik (164.74 kB)Pobierz plik (166.53 kB)
102. 2014.02.03 ESPI 11/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie
103. 2014.02.03 ESPI 10/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
104. 2014.01.31 ESPI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
105. 2014.01.24 ESPI 8/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
106. 2014.01.21 ESPI 7/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
107. 2014.01.21 ESPI 6/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (1776.59 kB)
108. 2014.01.17 ESPI 5/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
109. 2014.01.17 ESPI 4/2014 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku
110. 2014.01.16 ESPI 3/2014 Zawarcie umów objęcia akcji serii F
111. 2014.01.15 ESPI 2/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
112. 2014.01.15 ESPI 1/2014 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. w ramach kapitału docelowego.
113. 2013.12.23 ESPI 18/2013 Nowe warunki zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu
114. 2013.11.25 ESPI 17/2013 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
115. 2013.11.05 ESPI 16/2013 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
116. 2013.10.28 ESPI 15/2013 Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D
117. 2013.10.25 ESPI 14/2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D
118. 2013.10.15 ESPI 13/2013 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (117.54 kB)
119. 2013.10.10 ESPI 12/2013 Zatwierdzenie projektu planirowki
120. 2013.09.12 ESPI 11/2013 Przydział obligacji serii D
121. 2013.09.02 ESPI 10/2013 Wykup obligacji serii C
122. 2013.08.20 ESPI 9/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
123. 2013.08.09 ESPI 8/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D
124. 2013.08.06 ESPI 7/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
125. 2013.08.02 ESPI 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2013 r.
126. 2013.07.23 ESPI 5/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
127. 2013.07.23 ESPI 4/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
128. 2013.07.02 ESPI 3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
129. 2013.06.21 ESPI 2/2013 Komunikat działu operacyjnego KDPW
130. 2013.06.19 ESPI 1/2013 Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
131. 2013.05.29 ESPI 5/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
132. 2013.05.29 ESPI 4/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
133. 2013.05.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2013 r. Pobierz plik (231.05 kB)
134. 2013.04.18 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
135. 2013.04.05 ESPI 1/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
136. 2012.08.07 ESPI 7/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 06.08.2012 r. Pobierz plik (233.02 kB)
137. 2012.07.11 ESPI 6/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (975.57 kB)Pobierz plik (155.31 kB)Pobierz plik (1351.43 kB)Pobierz plik (123.36 kB)Pobierz plik (294.97 kB)Pobierz plik (291.35 kB)
138. 2012.06.28 ESPI 5/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2012 r. Pobierz plik (266.12 kB)
139. 2012.06.01 ESPI 4/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (38.44 kB)Pobierz plik (18.58 kB)Pobierz plik (64.8 kB)Pobierz plik (23.05 kB)Pobierz plik (73.4 kB)
140. 2012.02.17 ESPI 3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2012 r. Pobierz plik (17.5 kB)
141. 2012.01.31 ESPI 22/2011 Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011
142. 2012.01.20 ESPI 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (382.44 kB)Pobierz plik (542.61 kB)Pobierz plik (72.75 kB)Pobierz plik (33.08 kB)Pobierz plik (40.65 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (28.19 kB)
143. 2012.01.06 ESPI 1/2012 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
144. 2011.12.29 ESPI 22/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
145. 2011.12.14 ESPI 21/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
146. 2011.10.01 ESPI 20/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
147. 2011.09.13 ESPI 19/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
148. 2011.08.18 ESPI 18/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
149. 2011.08.18 ESPI 17/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
150. 2011.08.18 ESPI 16/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
151. 2011.08.12 ESPI 15/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
152. 2011.08.05 ESPI 14/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
153. 2011.06.30 ESPI 13/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 r. Pobierz plik (267.26 kB)
154. 2011.06.15 ESPI 12/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
155. 2011.06.15 ESPI 11/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
156. 2011.06.03 ESPI 10/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2011 r. Pobierz plik (231.33 kB)Pobierz plik (338.87 kB)Pobierz plik (87.37 kB)Pobierz plik (72.01 kB)Pobierz plik (284.46 kB)Pobierz plik (139.43 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
157. 2011.03.25 ESPI 9/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
158. 2011.03.18 ESPI 8/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
159. 2011.03.11 ESPI 7/2011 Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną
160. 2011.03.04 ESPI 6/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
161. 2011.03.04 ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
162. 2011.02.02 ESPI 4/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
163. 2011.01.18 ESPI 3/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18.01.2011 r. (po przerwie w obradach) Pobierz plik (267.75 kB)
164. 2011.01.07 ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.ES
165. 2011.01.04 ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
166. 2010.12.23 ESPI 7/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.12.2010 r. Pobierz plik (267.05 kB)
167. 2010.12.22 ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.1 kB)
168. 2010.12.22 ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.13 kB)
169. 2010.11.27 ESPI 4/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r. Pobierz plik (78.24 kB)Pobierz plik (37.27 kB)Pobierz plik (71.82 kB)Pobierz plik (64.04 kB)
170. 2010.06.30 ESPI 3/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2010 r. Pobierz plik (153.36 kB)
171. 2010.06.02 ESPI 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2010 r. Pobierz plik (61.29 kB)Pobierz plik (262.87 kB)Pobierz plik (22.83 kB)Pobierz plik (311.4 kB)
172. 2010.01.28 ESPI 1/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (187.6 kB)
173. 2009.10.14 ESPI 1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI Pobierz plik (114.86 kB)