Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2011

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2011.12.17 EBI 48/2011 Wprowadzenie obligacji serii A i serii B do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
2. 2011.12.16 EBI 47/2011 Istotna informacja
3. 2011.12.16 EBI 46/2011 Zakończeniu subskrypcji obligacji serii A oraz serii B oraz złożenie wniosku o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
4. 2011.11.15 EBI 45/2011 Istotna informacja
5. 2011.10.25 EBI 42/2011 Odwołanie członka Zarządu
6. 2011.10.18 EBI 41/2011 Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
7. 2011.10.17 EBI 40/2011 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (17.26 kB)
8. 2011.09.09 EBI 39/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii D
9. 2011.09.06 EBI 38/2011 Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect Pobierz plik (1313.6 kB)
10. 2011.08.29 EBI 37/2011 Istotna informacja
11. 2011.08.10 EBI 34/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
12. 2011.08.03 EBI 33/2011 Rejestracja Akcji serii D w KDPW
13. 2011.08.02 EBI 32/2011 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
14. 2011.07.29 EBI 31/2011 Zbycie akcji spółki zależnej
15. 2011.07.22 EBI 30/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
16. 2011.07.15 EBI 29/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
17. 2011.07.14 EBI 28/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
18. 2011.06.30 EBI 27/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZ Platinum Properties Group S.A. w dniu 29 czerwca 2011 r. Pobierz plik (148.78 kB)Pobierz plik (315.89 kB)
19. 2011.06.30 EBI 26/2011 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29 czerwca 2011 r. Pobierz plik (279.19 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
20. 2011.06.29 EBI 25/2011 Program skupu akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego
21. 2011.06.16 EBI 24/2011 Umowa nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
22. 2011.06.03 EBI 23/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 29.06.2011 r. Pobierz plik (231.33 kB)Pobierz plik (338.87 kB)Pobierz plik (87.37 kB)Pobierz plik (72.01 kB)Pobierz plik (284.46 kB)Pobierz plik (139.43 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
23. 2011.06.02 EBI 22/2011 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Pobierz plik (288.56 kB)
24. 2011.05.10 EBI 17/2011 Zapłata ceny nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
25. 2011.04.20 EBI 16/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii D
26. 2011.04.07 EBI 15/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
27. 2011.03.22 EBI 14/2011 Zmiana adresu siedziby Spółki
28. 2011.03.14 EBI 13/2011 Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawy przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW Pobierz plik (559.18 kB)Pobierz plik (664.81 kB)
29. 2011.03.07 EBI 12/2011 Publikacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (152.13 kB)
30. 2011.03.03 EBI 11/2011 Informacja o przebiegu oferty prywatnej akcji serii D
31. 2011.02.28 EBI 10/2011 Umowa nabycia udziałów w Spółce Deweloperskiej
32. 2011.02.22 EBI 9/2011 Zapłata ceny nabycia udziałów w spółce rosyjskiej
33. 2011.02.14 EBI 8/2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r. Pobierz plik (983.85 kB)
34. 2011.02.14 EBI 7/2011 Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r. Pobierz plik (1001.01 kB)
35. 2011.02.01 EBI 6/2011 Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą
36. 2011.01.28 EBI 05/2011 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
37. 2011.01.26 EBI 04/2011 Podpisanie Listu Intencyjnego
38. 2011.01.18 EBI 3/2011 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 18 stycznia 2011 r. (po przerwie w obradach) Pobierz plik (135.43 kB)
39. 2011.01.12 EBI 02/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011
40. 2011.01.01 EBI 01/2011 Nabycia udziałów w spółce rosyjskiej