Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2012

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2012.12.17 EBI 50/2012 Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (5057.21 kB)
2. 2012.12.13 EBI 49/2012 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki
3. 2012.12.07 EBI 48/2012 Istotna informacja
4. 2012.11.30 EBI 47/2012 Umowa z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
5. 2012.11.19 EBI 46/2012 Istotna informacja
6. 2012.11.14 EBI 45/2012 Zakończenie pełnienia funkcji animatora akcji Spółki na rynku NewConnect
7. 2012.10.31 EBI 42/2012 Wykup obligacji serii B
8. 2012.10.11 EBI 41/2012 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii B
9. 2012.10.10 EBI 40/2012 Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowującego
10. 2012.09.28 EBI 39/2012 Śródroczny Skonsolidowany Raport za I pół. 2012 r. Pobierz plik (1457.14 kB)Pobierz plik (7504.74 kB)
11. 2012.09.28 EBI 38/2012 Śródroczny Jednostkowy Raport za I pół. 2012 r. Pobierz plik (1252.56 kB)Pobierz plik (7281.46 kB)
12. 2012.09.28 EBI 37/2012 Istotna informacja
13. 2012.09.26 EBI 36/2012 Istotna informacja
14. 2012.09.20 EBI 35/2012 Istotna informacja
15. 2012.09.11 EBI 34/2012 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii C
16. 2012.09.04 EBI 33/2012 Wykup obligacji serii A
17. 2012.09.03 EBI 32/2012 Emisja obligacji serii C
18. 2012.08.21 EBI 31/2012 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
19. 2012.08.21 EBI 30/2012 Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia dokumentu ofertowego i podsumowującego
20. 2012.08.20 EBI 29/2012 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii A
21. 2012.08.20 EBI 28/2012 Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie
22. 2012.08.07 EBI 25/2012 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 6 sierpnia 2012 r. Pobierz plik (197.99 kB)
23. 2012.08.06 EBI 24/2012 Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Pobierz plik (140.68 kB)
24. 2012.07.17 EBI 23/2012 Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect
25. 2012.07.11 EBI 22/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (975.57 kB)Pobierz plik (155.31 kB)Pobierz plik (1351.43 kB)Pobierz plik (123.36 kB)Pobierz plik (294.97 kB)Pobierz plik (291.35 kB)
26. 2012.06.28 EBI 21/2012 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
27. 2012.06.28 EBI 20/2012 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencje przez ZWZ Platinum Properties Group S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.
28. 2012.06.28 EBI 19/2012 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 czerwca 2012 r. Pobierz plik (201.32 kB)
29. 2012.06.01 EBI 18/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (38.44 kB)Pobierz plik (18.58 kB)Pobierz plik (64.8 kB)Pobierz plik (23.05 kB)Pobierz plik (73.4 kB)
30. 2012.04.18 EBI 13/2012 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego wraz z dokumentem podsumowującym
31. 2012.04.12 EBI 12/2012 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (172.52 kB)
32. 2012.03.29 EBI 11/2012 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu Rejestracyjnego Spółki Pobierz plik (11.51 kB)
33. 2012.02.17 EBI 10/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 lutego 2012 r. Pobierz plik (81.13 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (43.22 kB)
34. 2012.02.14 EBI 7/2012 Informacja dotycząca prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
35. 2012.02.08 EBI 6/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
36. 2012.01.20 EBI 5/2012 Harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (Catalyst)
37. 2012.01.20 EBI 4/2012 Harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (New Connect)
38. 2012.01.20 EBI 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (382.44 kB)Pobierz plik (542.61 kB)Pobierz plik (72.75 kB)Pobierz plik (33.08 kB)Pobierz plik (40.65 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (28.19 kB)
39. 2012.01.09 EBI 2/2012 Istotna informacja
40. 2012.01.05 EBI 1/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst