Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące, 2013

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2013.06.04 EBI 30/2013 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
2. 2013.05.31 EBI 29/2013 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E Platinum Properties Group S.A. do obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. 2013.05.29 EBI 28/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (918.72 kB)
4. 2013.05.15 EBI 27/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (180.39 kB)
5. 2013.05.15 EBI 26/2013 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15 maja 2013 r. Pobierz plik (401.37 kB)
6. 2013.05.07 EBI 23/2013 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Pobierz plik (1546.62 kB)
7. 2013.04.18 EBI 20/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
8. 2013.04.16 EBI 19/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (165.79 kB)
9. 2013.04.05 EBI 18/2013 Zmiany w składzie Zarządu Platinum Properties Group S.A.
10. 2013.04.02 EBI 17/2013 Zakończenie subskrypcji Akcji serii E
11. 2013.03.28 EBI 16/2013 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
12. 2013.03.19 EBI 15/2013 Przydział akcji serii E
13. 2013.03.15 EBI 14/2013 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E Pobierz plik (283.54 kB)
14. 2013.03.04 EBI 13/2013 Wypłata odsetek od obligacji serii C
15. 2013.03.04 EBI 12/2013 Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach w ramach publicznej oferty Akcji Serii E Spółki Pobierz plik (222.18 kB)
16. 2013.03.01 EBI 11/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego Spółki - zmiana przedziału cenowego Pobierz plik (136.54 kB)
17. 2013.02.25 EBI 10/2013 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E Pobierz plik (282.79 kB)
18. 2013.02.15 EBI 9/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki – ogłoszenie przedziału cenowego Pobierz plik (135.4 kB)
19. 2013.02.14 EBI 8/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii C na rynku Catalyst
20. 2013.02.08 EBI 7/2013 Wprowadzenie obligacji serii C Spółki do obrotu na rynek Catalyst
21. 2013.02.07 EBI 6/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (801.65 kB)
22. 2013.01.29 EBI 5/2013 Skonsolidowany Raport Kwartalny zawierający dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 r. - rozszerzenie Pobierz plik (3444.27 kB)
23. 2013.01.28 EBI 4/2013 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - IV kwartał 2012 r. Pobierz plik (602.18 kB)
24. 2013.01.24 EBI 3/2013 Informacja dotycząca prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PPG S.A. za rok 2012
25. 2013.01.23 EBI 2/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
26. 2013.01.16 EBI 1/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz plik (239.14 kB)