Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego IBSM S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Nr ESPI, 26 wrzesień 2017

Pobierz dokument raport IBSM S.A. 30.06.2017 (925.98 kB)